I 2012 udgav forfatteren E.L. James bogen Fifty shades of Grey, der siden blev en kæmpe succes både som bog men også på filmlærredet, og der kom hurtigt 2 fortsættelser til bogen, således der blev tale om en trilogi. Forfatteren hedder faktisk i virkeligheden Erika Leonard, men hun udgav bogen under et pseudonym, hvilket er ret udbredt. Hun hentede inspirationen til Fifty shades of Grey fra en anden trilogi nemlig den populære Twilight saga med teenage vampyrer.

Erika Leonard var betaget af Twilight, men hun mente den indeholdt for lidt sex, og derfor fik hun idéen til at skrive sin egen bog. Fifty shades of Grey er især populær blandt kvinder, og bogen er én af de hurtigst sælgende bøger overhovedet.

Handlingen i Fifty shades of Grey

I fortællingen møder den lit­te­ra­tur­stu­de­ren­de Anast­a­sia Ste­e­le den sten­ri­ge Chri­sti­an Grey i forbindelse med et in­ter­view. Hun fa­sci­ne­res straks af den smuk­ke, be­ga­ve­de og magt­ful­de mand, som hun dra­ges uhjæl­pe­ligt imod. Men bag ved Chri­sti­an Greys glat­te ydre gem­mer sig en mørk sjæl med en stærk kon­trol­fe­tich, der bliver mere og mere grænse­over­skri­den­de.

Mr. Grey er især til hård sex med dyb kon­trol og vild do­mi­nans, og snart må den seksu­elt uer­far­ne unge kvin­de træf­fe en be­slut­ning om, hvor langt hun egent­lig vil gå for at til­freds­stil­le Mr. Grey, da de begge hvirvles ind i en kærlighedshistorie. Hvis man ikke vil læse bøgerne, så er der mulighed for at se filmatiseringen, og man kan selvfølgelig finde det ero­ti­ske dra­ma Fifty Sha­des of Grey hos Blockbuster online videoudlejning.

Anmeldere og publikum

Ingen kan tvivle om bøgernes og filmenes store succes og udbredelse, så man har været dygtig og heldig med lanceringen af et tiltrængt emne på rette tid på den rigtige metode. Fifty shades of Grey er en ægte bestseller med et indhold af både begær, sex og erotik, men alligevel er anmelderne dog knap så positive i deres beskrivelser af bøger og film.

En overvejende del af anmelderne kalder handlingen bor simpel og banal og uden nogen mening. Filmen handler kun om to mennesker der har sex sammen, og sexscenerne er yderst beskeden uden at virke pirrende. Men fakta er altså, at publikum elsker både bøgerne og filmene, og flere 100.000 mennesker har i Danmark været inde og se filmene.